Przejdź do głównej zawartości

Polecane

O powrocie do Polski słów kilka (tych mniej optymistycznych)

              Rok temu żegnałam się z angielskim niebem. Piłam ostatnią kawę ze znajomymi w Pret A Manger. Odwiedzałam zachłannie ulubione miejsca. Pakowałam się i czekałam na lepszy czas w nowym domu - w Polsce.      To był dziwny rok. Nie gorszy ani nie lepszy niż poprzednie. Będąc jeszcze w UK, wyobrażałam sobie życie w Polsce, jako jedne wielkie wakacje. Rzeczywistość, jak zwykle, okazała się inna. Szczerze mówiąc, większość czasu upłyneła nam na chorobach, pobytach w szpitalach, kwarantannach. Od marca praktycznie jesteśmy więźniami swojego domu. Mało zwiedzaliśmy, niewiele mieliśmy okazji na całkowity luz. Ten rok był dla nas wielkim wyzwaniem i nie wszystko przebiegało, tak jak sobie to zaplanowaliśmy. W tym artykule chciałbym skupić się na tych negatywnych zmianach, które nastąpiły w naszym życiu. Nie myślcie jednak, że żałuję powrotu do ojczyzny. Jest wręcz przeciwnie. Pokochałam życie w Polsce od nowa. Jednak ta miłość jest dojrzalsza, bardziej świadoma. Mimo, że już nie za

PRAWA KOBIET W CIĄŻY. WIELKA BRYTANIA.


Prawa kobiet ciężarnych w Wielkiej Brytanii muszą być respektowane przez wszystkich pracodawców. Warto je znać, by ochronić się przed dyskryminacją i nierównym traktowaniem.
 
W prawie angielskim wymienia się cztery główne prawa kobiet w ciąży, mających status "employee":
1. Płatny czas wolny poświęcony na wizyty u położnej, badania itp.
2. Ochronę przed nierównym traktowaniem, dyskryminacją oraz zwolnieniem.
3. Prawo do urlopu macierzyńskiego.
4. Prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Punkt trzeci oraz czwarty opisałam szczegółowo w moich wcześniejszych artykułach.
W tym poście chciałabym się skupić w szczególności na punkcie pierwszym, drugim oraz na zasadach odnoszących się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

1. Płatny czas wolny poświęcony na wizyty u położnej, badania, szkoły rodzenia.

Jednym z podstawowych praw kobiet jest prawo do wzięcia płatnego czasu wolnego na wszelkie spotkania medyczne (związane z ciążą, rzecz jasna) oraz szkoły rodzenia. Jak wygląda to prawo w praktyce? Jeżeli masz umówione spotkanie z położną np. w czwartek na godzinę 12 po południu a pracujesz w tym dniu od godziny 9 do 17, przysługuje Ci prawo do opuszczenia miejsca pracy i udania się na w/w spotkanie. Czas ten powinien być wliczony w normalne godziny pracy. Pracodawca w żadnym wypadku nie może zmusić Cię do ich odrobienia np. w dniu wolnym od pracy . Pytanie, które się nasuwa brzmi następująco: Na jak długo mogę opuścić miejsce pracy? To w sumie zależy od tego ile potrzebujesz czasu na dojazd, spotkanie, powrót itp. Nie ma ustanowionego czasu, który Ci przysługuje. We wszelkich opracowaniach pojawia się określenie "racjonalny" . A więc dla kogoś racjonalnym wydaje się, że takie spotkanie wraz z dojazdem może trwać godzinę, dla kogoś innego 3 godziny, a nawet i 5 :). Tatusiom przysługuje prawo do dwóch wizyt, jednak są one niepłatne.
 
2. Ochrona przed dyskryminacją, nierównym traktowaniem i zwolnieniem z pracy.
 
Czym jest dyskryminacja ?
Dyskryminacja według prawodawstwa angielskiego, najprostszym językiem mówiąc, ma miejsce w sytuacji, gdy kobieta jest gorzej traktowana w czasie ciąży, niż przed ciążą.
Przykładem dyskryminacji ze względu na ciąże może być: niesłuszne zwolnienie z pracy, odmówienie dodatkowych treningów, uniemożliwienie awansu, zmniejszenie stawki godzinowej lub zmniejszenie ilości godzin, wywieranie presji na kobietę, by doprowadzić do złożenia przez nią wymówienia, niezapewnienie odpowiednich warunków do zdrowego i bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków (Health and Safety).

Ochroną przed dyskryminacją i niesłusznym zwolnieniem z pracy są objęte wszystkie kobiety, pod warunkiem, że poinformują o swojej ciąży pracodawcę na piśmie.
Warto zwrócić uwagę, że nie zawsze zwolnienie z pracy kobiety w ciąży jest bezprawne. Prawodawca nie może Cię zwolnić, jeżeli przyczyną zwolnienia jest Twoja ciąża. Ma natomiast prawo do zwolnienia osoby, która dopuściła się rażącego, niewłaściwego postępowania (np. kradzież, zaniechanie swoich obowiązków). Podstawą zwolnienia mogą być również długotrwałe słabe wyniki w pracy. 
Kobieta w ciąży jest chroniona przed zwolnieniem z powodu długotrwałego przebywaniu na zwolnieniu chorobowym. Warto zwrócić uwagę, że wszelkie zwolnienia chorobowe, związane z ciążą, nie podlegają typowej procedurze przyjętej w danej firmie. Pracodawca pod żadnym względem nie może podciągnąć Cię do odpowiedzialności dyscyplinarnej ze względu na nieobecność w pracy. Nie może również z tego powodu Cię zwolnić.
Jeżeli zostałaś Twoim zdaniem bezprawnie zwolniona powinnaś poprosić pracodawcę o pisemne wytłumaczenie swojej decyzji, a następnie powziąć kroki prawne, w tym złożenie skargi do Trybunału Pracy.
Za dyskryminację ze względu na ciążę uznaje się również sytuację, gdy pracodawca zmniejsza Ci godziny pracy, by np. uniknąć płacenia zasiłku macierzyńskiego. Nawet jeżeli usprawiedliwia to tak zwanymi „business needs”, a dotyczy tylko Twojej osoby, bez zaprzeczenia podlega to pod pojęcie dyskryminacji.
Dyskryminacją jest również sytuacja, gdy jesteś źle traktowana przez pracodawcę i Twoja praca jest w pewien sposób utrudniana.

Jakie kroki powziąść w sytuacji, gdy czujesz się dyskryminowana ze względu na swoją ciążę?.
 
Po pierwsze, pamiętaj o terminach! Skargę do Trybunału Pracy możesz złożyć w ciągu trzech miesięcy od zaistnienia sytuacji. Przed złożeniem skargi proponuje się, abyś najpierw zwróciła się do swojego pracodawcy, by podjąć próbę uzyskania kompromisu. Mowa tu o procedurze Grievance. Każda firma ma swoją, ściśle określoną procedurę. Powinnaś zapytać się swojego pracodawcę o wszelkie informacje lub znaleźć je w dokumentach, takich jak kontrakt lub książka, w której opisane są Twoje prawa.

Health and Safety.

Każdy pracodawca ma obowiązek przeprowadzić Risk Assessment dla kobiet będących w ciąży. Nie jest wymagane, aby Risk Assesment był przeprowadzany dla każdej kobiety indywidualnie, jednak uznaje się, że jest to dobry zwyczaj, który pracodawca powinien praktykować. Risk Assessment w uproszczeniu stanowi szczegółową oceną ryzyka dla kobiet w ciąży, wynikającego z warunków pracy. Wskazuje się w nim wszelkie czynniki, które zagrażają zdrowiu i życiu kobiety oraz jej nienarodzonemu dziecku. Pracodawca jest zobligowany do wskazania sposobu ich usunięcia. Twój pracodawca zobowiązany jest do:
- zapewnienia Ci bezpiecznych warunków pracy, np. zwolnić Cię od ciężkiego dźwigania, umożliwić dodatkowe przerwy w pracy.

- jeżeli nie jest możliwe zapewnienie Ci odpowiednich warunków, pracodawca powinien zaproponować Ci inne stanowisko, inne obowiązki, lecz na nie mniej korzystnych warunkach niż te wcześniejsze (dotyczy to również warunków finansowych).
- jeżeli nie istnieje możliwość przeniesienia Cię na inne stanowisko, pracodawca powinien zawiesić Cię w wykonywaniu pracy i zapłacić Ci za czas spędzony w domu normalną stawkę.
Przejdźmy do przykładu: pracujesz w magazynie towarów spożywczych i Twoim głównym obowiązkiem jest zbieranie zamówień. Twoja praca wymaga ciężkiego dźwigania. W tej sytuacji istnieje ryzyku utraty zdrowia Twojego lub dziecka. Twój pracodawca powinien zapewnić Ci inną pracę, która nie stanowi takiego ryzyka. Musi stworzyć Ci takie miejsce pracy, gdzie możesz wykonywać swoje obowiązki bez narażanie siebie lub dziecka np. pracę w biurze. Jeżeli Twój pracodawca nie jest w stanie zapewnić Ci odpowiednich warunków powinien Cię zawiesić w wykonywaniu pracy. W praktyce wygląda to tak, że nie przychodzisz do pracy, zostajesz w domu ale otrzymujesz normalną wypłatę.

Co w takim razie może być ryzykiem, które powinno być brane pod uwagę w Risk Assessment?
- dźwiganie ciężkich przedmiotów,
- hałas o wysokim natężeniu,
- praca z toksycznymi chemikaliami,
- stres,
- długie godziny pracy,
- nocne godziny pracy,
- praca w samotności,
- praca na wysokości,
- nieodpowiednia temperatura,
- narażenie na bierne palenie papierosów.
Jeżeli uważasz, że Twoje zdrowie lub życie Twojego dziecka jest zagrożone powinnaś niezwłocznie poinformować o tym swojego pracodawcę. W razie wątpliwości zawsze możesz udać się do lekarza lub położnej i poprosić o zaświadczenie, w którym określone zostaną wszelkie zalecenia medyczne dotyczące Twojego stanu zdrowia. Powiedzmy, że pracujesz do późnych godzin nocnych w samotności. Boisz się o siebie i swoje dziecka. W tej sytuacji możesz poprosić GP o zaświadczenie, że z przyczyn zdrowotnych nie możesz zostawać w pracy dłużej niż do godziny 22. Twój pracodawca musi znaleźć alternatywne zajęcie w ciągu dnia. Istotne jest, że jeżeli z przyczyn Health and Safety Twój pracodawca zapewnia Ci inne stanowisko, inne warunki pracy, Twoja pensja według prawa nie powinna być obniżona! Pamiętajmy jednak, że aby dochodzić swoich praw musimy najpierw pisemnie powiadomić o swojej ciąży pracodawcę.
 
Jak wygląda sytuacja pracowników agencyjnych?
 
Wedle prawa wszyscy pracownicy agencyjni, krórzy pracują dla tego samego pracodawcy dłużej niż 12 tygodni, mają takie same prawa jak inni pracownicy, zatrudnieni na umowę o pracę. Wszystkie opisane wyżej prawa kobiet w ciąży odnoszą się do ich osoby. Natomiast, jeżeli kobieta nie przepracowała 12 tygodni, niestety pracodawca nie ma obowiązku zapewnić jej alternatywnej pracy na nie mniej korzystnych warunkach.

Jakie kroki powinnaś podjąć, gdy Twoje prawa są łamane?
 
Po pierwsze, powinnaś poszukać opinii i rady specjalistów. Istnieje wiele organizacji, które zajmują się ochroną praw kobiet. Pod artykułem zamieszczam ich listę.
Po drugie, powinnaś przede wszystkim poszukać porozumienia ze swoim pracodawcą. Poinformować go na piśmie o swoich obawach, odnoszących się do warunków pracy lub złego traktowania. Jeżeli i to nie pomoże, wtedy możesz rozpocząć formalną procedurę. Mam na myśli skargę złożoną na Twojego pracodawcę (Grievance Procedure). Na czym procedura ta polega?

GRIEVANCE PROCEDURE
Grievance jest to skarga złożona na Twojego pracodawcę. W praktyce jest to dość trudna sytuacja. Jak bowiem złożyć skargę na swojego pracodawcę do swojego pracodawcy? Najlepiej jest zaangażować w to Dział Kadr czyli angielskie HR. Poproś swojego szefa o kontakt do HR i wyślij swoją skargę e-mailem. Powinnaś w niej wyjaśnić wszelkie swoje zastrzeżenia, podać możliwie najwięcej szczegółów oaz określić oczekiwania. Pracodawca powinien zaaranżować dla Ciebie spotkanie, na którym zostaną poruszone kwestie dotyczące Twojej skargi. Podczas spotkania może Ci towarzyszyć współpracownik lub reprezentant Związków Zawodowych. Po spotkaniu pownnaś dostać pisemną odpowiedź, Jeżeli się z nią nie zgadzasz masz prawo się od niej odwołać. Jeżeli złożyłaś odwołanie i nadal nie jesteś usatysfakcjonowana, masz prawo złożyć skargę do Trybunału Pracy (Employment Tribunal).
Musisz mieć na uwadze, iż aby złożyć skargę do Trybunału Pracy, nie może upłynąć więcej niż trzy miesiące od danego zdarzenia. W takim wypadku musisz koniecznie pilnować dat za siebie i swojego pracodawcę :). Zanim złożysz skargę do Trybunału, powinnaś skontaktować się z ACAS telefonicznie. Dzwoniąc do ACAS możesz poprosić o tłumacza. Jak wygląda sprawa w Trybunale? Szczerze nie mam pojęcia, gdyż większość spraw, w których udział brali moi znajomi skończyło się za obopólną zgodą, bez udziału Trybunału.

Poniżej zamieszczam informacje, gdzie możesz szukać pomocy:

Maternity Action
 www.maternityaction.org.uk
Maternity Rights Advice Line 0808 802 0029: Wednesday 10am – 2pm, Thursday 3pm – 7pm, Friday 10am – 2pm
Maternity Care Access Advice Service: telephone/email advice and online information about NHS charges and access to maternity care 0808 800 0041, Thursday 10 – 12 midday. Email enquiries: maternitycareaccess@maternityaction.org.uk
ACAS
Telephone: 0300 123 1100
www.acas.org.uk
Bar Pro Bono Unit
Telephone 020 7092 3960
www.barprobono.org.uk
Citizens’ Advice
www.citizensadvice.org.uk
Civil Legal Advice
0345 345 4 345 (offers translation service)  https://www.gov.uk/civil-legal-advice
Employment Tribunal Central Office
PO Box 10218, Leicester, LE1 8EG
Employment Tribunals Central Office Scotland
PO Box 27105, Glasgow, G2 9JR
Employment Tribunal Public Enquiry Line
For information on bringing a tribunal claim and ET1 application forms telephone:
0300 123 1024 England and Wales
0141 354 8574 Scotland
028 9032 7666 Northern Ireland
GOV.UK
The government’s online information service
www.gov.ukJeżeli artykuł Ci się podobał zapraszam do przeczytania innych.
Na przykład tego: http://www.emigrantkanazachodzie.pl/2018/01/oj-ta-za-niedobra-matka-to-ja.html

Będę również wdzięczna za wszelkie komentarze.

Nie zapomnij odwiedzić mnie na facebooku :)
https://www.facebook.com/Emigrantka-na-zachodzie-155562471834183/

Komentarze

Popularne posty